AZ Ekotherm s.r.o. - Zimní zahradyPřátelství 207/100, 104 00 Praha 10 - Uhříněves, tel.: 777 743 261 (dispečink), fax: 267 713 122, e-mail: kral@azeko.cz, web: www.azeko.cz
Cz En Ru
zimní zahrady
špaletová okna
dřevěná okna
vchodové dveře
AZ Ekotherm - výroba eurooken a dveří největší výrobce zimních zahrad v ČR
 

Výklad pojmů

Nároky na stavební výplně se neustále zvyšují. Pro běžného zákazníka je problém se ve spleti pojmů a veličin vyznat - a toho bohužel mnohdy nekalá konkurence využívá. Například zaměňuje parametry zasklení a celého okna, popřípadě vyzdvihne pouze jeden parametr a o dalších pomlčí. Proto Vám společnost AZ EKOTHERM zde - pokud možno - srozumitelnou formou (vyznavači naprosto přesných definic prominou) předkládá vysvětlení některých pojmů a veličin, o kterých by jste při výběru Vašich stavebních výplní měli vědět.

To, co pro odborníka zní samozřejmě, to pro běžného zákazníka samozřejmostí být nemusí.  Pro další informace nás neváhejte kontaktovat nebo pošlete poptávku on-line.

U - koeficient prostupu tepla

U - koeficient prostupu tepla, dříve označovaný k ( "káčko" se stále hovorově používá)         [W .m-2. K-1 ]

Koeficient  prostupu tepla udává, kolik tepla propustí okno  při určitém rozdílu teplot venku a uvnitř.  Například okno 1 x 1 metru,  při rozdílu 20oC , hodnoty Uw=1,3 propustí 1 x 20 x 1,3 = 26 W.   Pro takové okno při venkovní teplotě 0oC a vnitřní teplotě 20oC  musíte topit  topením o výkonu 26 W, aby teplota uvnitř zůstala zachována. Znátel-li plochu Vašich oken a jejich koeficient prostupu tepla, můžete si snadno spočítat, jakým výkonem musíte topit a kolik za to zaplatíte.  

Pozor na další indexaci w=window, g=glass atd.

Uw - koeficient prostupu tepla okna. Základní parametr, který by Vás měl zajímat. Nesmí být vyšší než 1,70, běžný standard u oken s izolačními dvojskly je dnes 1,30 a u oken s izolačními trojskly 0,90. Tedy čím menší, tím lepší.

Ud - koeficient prostupu tepla dveří

Uf - koeficient prostupu tepla rámu-profilu

Ug - koeficient prostupu tepla skla (dvojskla, trojskla). Dnes je běžný standard u izolačních dvojskel 1,1 a u izolačních trojskel 0,7

 g - Solární faktor (SF)

 g - solární faktor = koeficient propustnosti celkové energie slunečního záření. Vyjadřuje množství energie, která projde zasklením. Vyjadřuje se v % .

Proč sledovat tento další parametr? Stavební výplně by se neměly posuzovat jen z hlediska energetických ztrát, ale i z hlediska energetických zisků. Tyto jsou důležité zejména v přechodovém a zimním období, kdy je žádoucí stavebními výplněmi vpustit do interiéru co nejvíce slunečního záření.

Odkazy : Zimní zahrady - AZ Ekotherm - 
Poptávkový formulář