AZ Ekotherm s.r.o. - Zimní zahradyPřátelství 207/100, 104 00 Praha 10 - Uhříněves, tel.: 777 743 261 (dispečink), fax: 267 713 122, e-mail: kral@azeko.cz, web: www.azeko.cz
Cz En Ru
zimní zahrady
špaletová okna
dřevěná okna
vchodové dveře
AZ Ekotherm - výroba eurooken a dveří největší výrobce zimních zahrad v ČR
 

 

Nová zelená úsporám Light


Nová zelená úsporám Light v praxi.

 


26.9.2023 V průběhu měsíce září probíhala v Praze Horních Počernicích realizace výměny oken a zateplení stropu v rámci dotace Nová zelená úsporám light . Společnost AZ Ekotherm dodávala špičková okna EURO 92 s izolačními trojskly s koeficientem prostupu tepla okna Uw = 0,7 W/m2K. Zateplení stropu dodávala spolupracující firma. Pracovníci AZ Ekotherm zajišťovali od počátku pro zákaznici dotace na obě akce, které koordinovali. Na snímku je zateplení stropu, dům s okny před a po výměně oken.

Pohled na zateplení stropu domu  Pohled na dům před výměnou oken   Okna po výměně

 

Podívejte se níže na konkrétní postup při podávání žádosti.

Dotační program Nová zelená úsporám Light je zacílen na osoby pobírající starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo osoby pobírající příspěvek na bydlení. Cílem je, aby si rychle a bez nutnosti spoluúčasti zateplili nemovitost, a ušetřili tak na výdajích za energie. Okna a dveře společnosti AZ Ekotherm splňují podmínky pro udělení dotace. Podívejte se na parametry našich oken a dveří.

Dotaci ve výši až 150 000 Kč mohou lidé použít na 

 • výměnu oken (fasádních i střešních), balkonových a vchodových dveří

 • zateplení fasády

 • zateplení střechy

 • zateplení stropu nebo podlahy

Dotace je určena pro

 • osoby pobírající starobní důchod

 • osoby pobírající invalidní důchod 3. stupně

 • osoby čerpající příspěvek na bydlení

Žadatel musí být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu nebo trvale obydlené rekreační stavby. Výše zmíněné podmínky musí splňovat všichni členové domácnosti.

 

Podmínky dotace na výměnu oken/dveří

 • Maximálně lze získat 12 000 Kč na jednu otvorovou výplň, v případě vchodových dveří maximálně 18 000 Kč, celkem maximálně 150 000 Kč
 • Nově instalovaná okna musí mít zasklení izolačním trojsklem, stavební hloubka musí být minimálně 71 mm. Podporované vchodové dveře musí mít tepelně-izolační výplň a případné zasklení musí být provedeno izolačním dvojsklem nebo trojsklem.
 • Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na maximálně 100 % celkových realizačních výdajů projektu (do výdajů se započítává také demontáž, montáž a související práce). Není tedy nutná spoluúčast. 
 • Do výměny oken se můžete pustit i bez vlastních finančních prostředků, stát bude poskytovat zálohu.

Konkrétní postup při podávání žádosti:

Zákazník:


Zákazník se musí přihlásit  do AIS portálu a zplnomocnit zástupce ECOTEN (IČO: 291 36 440). Bližší informace kontaktní osoba AZ Ekotherm.


AZ EKOTHERM bude nabízet (po uzavření smlouvy):

 • Manuál na přihlášení a zplnomocnění
 • Telefonickou podporu (po předchozí domluvě)


Kontaktní osoba AZ EKOTHERM :
Ivana Králová
( tel. : 281 924 974, e-mail:
hopo@azeko.cz)
Kontaktní osoba
ECOTEN : p. Šimon
(tel.: 608 643 714, e-mail:
simon@ecoten.cz )


Potřebné dokumenty ze strany zákazníka:

 • Doklad o vlastnictví bankovního účtu (SOD, výpis)
 • Důchodový výměr
 • Možná doklad, že v domě bydlí, to se ještě řeší


Potřebné dokumenty zařídí AZ EKOTHERM:

 • Fotodokumentace stávajícího stavu oken
 • Smlouvu o dílo
 •  Faktura
 • Fotodokumentace nového stavu oken po výměně


Žádost vyplní a potvrdí zástupce EKIS nebo MAS (v našem případě ECOTEN)

Úplný výpis podmínek najdete na stránce: www.novazelenausporam.cz/dokumenty/nzulight/

 

Odkazy : Zimní zahrady - AZ Ekotherm - 

Poptávkový formulář

Jméno:
Telefon:
E-mail:
Druh poptávky + obchodní místo:
Místo realizace:
Mám zájem o:
  Děkujeme za Vaši poptávku, budete kontaktováni z Vámi vybraného obchodního místa.
 
Zadejte kontrolní součet čísel 4,6:
 
Poptávkový formulář