AZ Ekotherm s.r.o. - Zimní zahradyPřátelství 207/100, 104 00 Praha 10 - Uhříněves, tel.: 777 743 261 (dispečink), fax: 267 713 122, e-mail: kral@azeko.cz, web: www.azeko.cz
Cz En Ru
zimní zahrady
špaletová okna
dřevěná okna
vchodové dveře
AZ Ekotherm - výroba eurooken a dveří největší výrobce zimních zahrad v ČR
 

Používání a údržba výrobků AZ Ekotherm

Návod k použití dřevěných oken, špaletových oken a dveří

 1. Pohyblivé části  dveří, oken, posuvných dveří a HS portálů používejte běžným způsobem.  Nepřivírejte do pohyblivých částí cizí předměty (kabely, hadice aj.).

 2. Kování  udržujte v čistém stavu, nejméně jedenkrát ročně promazávejte olejem, který neobsahuje kyseliny a pryskyřice. Kolejnice posuvných křídel pravidelně  vysávejte a kontrolujte, zda v nich nejsou cizí předměty (štěrk, kamínky atd.)

 3.  Na čištění rámů nepožívejte žádná organická rozpouštědla, očištění provádějte vodou navlhčeným měkkým hadrem, případně prostředky určenými k mytí a ošetření dřeva. Mytí skel provádějte obvyklým způsobem, prostředky k tomu určenými. Ideální je použití odsávací stěrky.

 4. Při zednických pracích zakrývejte povrch lepící páskou, která je UV odolná a neporušuje akrylátové laky.

 5. Rámy ani skla  mechanicky nečistěte škrábáním ostrým  ani tvrdým předmětem.

 6. Při zjištění poškození laku konzultujte opravu s dodavatelem oken, případně si dohodněte  provedení odborné opravy. Vždy je nutné zajistit opravu identickým typem laku. Lak chraňte 1x ročně nátěrem ochranným balzámem, který můžete zakoupit u výrobce oken.

 7. Do rámů nevrtejte otvory, neupevňujte k nim žádné přídavné konstrukce, kromě konstrukcí k tomu určených.

 8. Montáž veškerých přídavných konstrukcí k oknům (žaluzie, rolety apod.) montujte  jen po odsouhlasení dodavatelem oken. Vyvarujete se poškození oken neodbornou montáží.

 9. Jednotlivé díly  seřizujte v souladu s  návodem nebo si objednejte jejich odborné seřízení.

 10.  Doporučení : seřízení oken si objednávejte v zimním období (1.1.-31.3.), kdy nejsou montáže tolik vytíženy. Dočkáte se lepší ceny a rychlejšího vyřízení.

 AZ Ekotherm 2019

 

Návod k použití zimních zahrad

 1. Pohyblivé části zimních zahrad  (dveře, okna, posuvné dveře a HS portály) používejte běžným způsobem.  Nepřivírejte do pohyblivých částí cizí předměty (kabely, hadice aj.).

 2.  Kování  udržujte v čistém stavu, nejméně jedenkrát ročně promazávejte olejem, který neobsahuje kyseliny a pryskyřice. Kolejnice posuvných křídel pravidelně  vysávejte a kontrolujte, zda v nich nejsou cizí předměty (štěrk, kamínky atd.).

 3.  Na čištění konstrukcí (rámy a krokve) nepožívejte žádná organická rozpouštědla, očištění provádějte vodou navlhčeným měkkým hadrem, případně prostředky určenými k mytí a ošetření dřeva. Mytí skel provádějte obvyklým způsobem, prostředky k tomu určenými. Ideální je použití odsávací stěrky.

 4.  Při zednických pracích zakrývejte povrch lepící páskou, která je UV odolná a neporušuje akrylátové laky. 

 5.  Konstrukce ani skla  mechanicky nečistěte škrábáním ostrým  ani tvrdým předmětem.

 6.  Při zjištění poškození laku konzultujte opravu s dodavatelem oken, případně si dohodněte  provedení odborné opravy. Vždy je nutné zajistit opravu identickým typem laku. Lak chraňte 1x až 2x ročně nátěrem ochranným balzámem, který můžete zakoupit u výrobce zimní zahrady.

 7.  Do konstrukce nevrtejte otvory, neupevňujte k nim žádné přídavné konstrukce.

 8. Montáž veškerých přídavných konstrukcí k zimním zahradám (markýzy, předokenní clony atd.) montujte  jen po odsouhlasení dodavatelem zimních zahrad. Vyvarujete se poškození zimních zahrad neodbornou montáží.

 9. Dohodněte si s dodavatelem pravidelné prohlídky statiky konstrukce nejměně 1x za 5 let užívání zimní zahrady.

 10. Jednotlivé díly  seřizujte v souladu s  návodem nebo si objednejte odborné seřízení.

 11. Doporučení :  kontrolu statiky konstrukce a seřízení oken si objednávejte v zimním období (1.1.-31.3.), kdy nejsou montáže natolik vytíženy. Dočkáte se lepší ceny a rychlejšího vyřízení.

 

Zastřešení bazénu Uhříněves

 

   ÚDRŽBA A OBNOVENÍ NÁTĚRŮ

Nátěry obnovujte pravidelně v intervalech závislých od intenzity pigmentu  a umístění oken či zimní zahrady. Nátěr je vhodné obnovit v případě, že již není zcela hladký (cca po 5ti (u velmi světlých barev) až 9ti letech užívání). V takovém případě stačí obnovit jen vrchní nátěr. Životnost nátěru prodlouží pravidelné ošetření ochranou emulzí, kterou můžete zakoupit na libovolné pobočce AZ Ekotherm.Pokud je nátěr již vybledlý až na dřevo, je nutné provést přebroušení a základování dřeva. K provádění nátěrů zásadně používejte barvy stejného složení, to znamená vodou ředitelné akrylátové nátěry. Doporučujeme používat barvy od stejného výrobce, tj. u oken AZ Ekotherm od firmy Zobel. Přesný odstín vašich oken je uveden ve vaší Smlouvě o dílo, v případě nutnosti jej lze vybrat dle vzorníku AZ Ekotherm. Barvu si kupujte u výrobce, nejlépe v pobočce, kde jste okna objednávali. Tam mají většinou k dispozici i dokumentaci k vašim oknům nebo zimní zahradě.

Nátěr oken lze i dohodnout se specializovanou firmou. Kontakt získáte na adrese technik-zz@azeko.cz nebo vám jej poskytnou pracovníci AZ Ekotherm.POSTUP PRÁCE PŘI OPRAVĚ LAKŮ

 •  Opravy laků oken a zimních zahrad provádíme při teplotách od 5 do 25°C. Neproschlý nový nátěr nesmí zmrznout a nesmí se nanášet na povrch, který je horký (plocha rozpálená sluncem), docházelo by k příliš rychlému schnutí a mohly by se tvořit na povrchu bublinky.

 • Opravy provádíme na čistém a suchém povrchu. Lak, který se loupe, se musí zbrousit na dřevo, lak, který se neloupe (pouze je zmatnělý) stačí zlehka přebrousit pro sjednocení povrchu. Hrubost (jemnost) brusného papíru by měla být min 120.

 • Zkontrolujeme, zda nejsou vypraskané tzv. plniče. Jedná se o spoje jednotlivých dílů jednoho daného okna. Pokud jsou popraskané, je potřeba je vyškrábnout a nanést nový spoj. Plnič lze u nás zakoupit, pracuje se s ním stejným způsobem, jako např. se silikonem v tubě.

 • Barvy jsou akrylátové, ředitelné vodou. Při použití je však ředíme co nejméně, nejlépe vůbec.

  OPRAVA LAKU KROK ZA KROKEM: 

 1. Vyškrábneme popraskané plniče spojů.

 2. Lak, který se loupe, obrousíme na dřevo. Zbytek zlehka přebrousíme. Důkladně vybrousíme přechody mezi starým lakem, který je v pořádku a místem, kde je třeba brousit až na dřevo.

 3. Povrch očistíme od prachu z broušení.

 4. Naneseme plniče a necháme zaschnout aspoň 20 min.

 5. Na povrch obroušený na dřevo naneseme 1. vrstvu základové barvy. Nanášíme štětcem nebo houbičkou, aby se do dřeva vsáklo dostatečné množství. Po zaschnutí místo zlehka přebrousíme (po 1. vrstvě mohou vyléztjemná vlákna dřeva). Naneseme 2. vrstvu základové barvy. Pokud je vrstva původního nepoškozeného laku již z větší části odbouraná, naneseme základovou barvu i na ponechaný lak,tedy na celé okno. Necháme zaschnout a opět zlehka přebrousíme. Rychlost schnutí závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu.

 6.  Dále naneseme vrchní barvu. Použijeme štětec nebo lakovací váleček. 1. vrstvu vrchní barvy nanášíme pouze na místa, kde se brousilo na dřevo a máme tam nyní pouze základovou barvu. Naneseme v tenké vrstvě, necháme zaschnout a zlehka přebrousíme. Stejným způsobem naneseme další 2 až 3 vrstvy, vždy zlehka přebrousíme. 4. až 5. vrstvu nanášíme na celé okno, aby došlo ke sjednocení odstínu staré a nové barvy. Poslední vrstvu laku již nebrousíme.

PO KAŽDÉM BROUŠENÍ MUSÍME POVRCH OČISTIT OD PRACHU.

 

Zimní zahrada v historickém stylu AZ Ekotherm

 

Mazání a seřizování oken a zimních zahrad

 Návod na mazání a seřizování zimních zahrad najdete zde :

 userdata/shopimg/azeko/file/Navody/Návod na údržbu oken.pdf

 Špaletová okna AZ Ekotherm

 

 

Odkazy : Zimní zahrady - AZ Ekotherm - 
Poptávkový formulář